Generalforsamling 2023

Søndag 26. marts kl 12.30

Spejderhytten v. Vojens DiscGolfPark

Dagsorden

  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Valg af dirigent og referent
  3. Aflæggelse og godkendelse af formandens beretning samt fremlæggelse af klubbens målsætning.
  4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab, budget samt kontingentfastsættelse.
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af formand
  7. Valg af kasserer
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  9. Valg af suppleant
  10. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen, jvf §3.3.2, skal være bestyrelsen i hænde tre uger inden afholdelse af generalforsamlingen.

Klubben sørger for en forfriskning under mødet.

Der opfordres til at deltage i søndags matchen inden generalforsamlingen. 

Tee-off kl 9.30. Tilmelding på discgolfmetrix.

Vel Mødt

Bestyrelsen

bestyrelsen@dgk6100.dk