Turneringer

Æ Disc Golf Klub 6100 afholder løbende klubaktiviteter af forskellig karakter, herunder lokale matches, turneringer med mere.

Ud over de faste aktiviteter og lokale turneringer tager vi også udenbys og spiller. Til især de jyske turneringer er vi godt repræsenteret.
Hvert år arrangerer vi også turen til DM, hvor vi altid håber, at så mange fra klubben som muligt vil deltage.
Se vores kalender for information om kommende turneringer.