Disc golf i skolen

Æ Disc Golf Klub tilbyder disc golf til skolebrug. Skoler kan låne en mobilbane med tre kurve samt 30 discs, så disc golf kan spilles i idrætstimerne på skolens eget område. Skolerne låner udstyret i op til 3 uger, så idrætslærerne kan planlægge hele forløb med disc golf, evt suppleret med ultimate.

Skoleprojektet er finansieret af SparNord fonden og støttet af Discimport

Æ Disc Golf Klub tilbyder i den forbindelse også en kort instruktion til idrætslærerne (mod betaling), så de kan blive klædt bedst muligt på til disc golf i skolen.