Nyt navn til klubben

Klubbens nye logo

Årets generalforsamling er veloverstået og kan opsummeres ret kort.

  1. Kig på logoet. Nemlig! Klubben hedder nu Æ Disc Golf Klub. I løbet af de seneste år har klubben udviklet og bredt sig udenfor Haderslev. Derfor er det kun naturligt, at vi officielt sløjfer 6100.
  2. Nye folk som suppleanter. Trine Knudsen og Torben Schmidt bliver nye suppleanter til bestyrelsen. John Skovby genopstillede også som suppleant, så nu har vi tre. Ledelsen klubben og faciliteringen af aktiviteterne har aldrig været fordelt på så mange hænder. Der er en kæmpe opbakning fra medlemmerne til arbejdet med disc golf, og det lover ret godt for fremtiden.
  3. Samtlige bestyrelsesmedlemmer genopstillede og blev genvalgt. Formanden (der glimrede ved sit fravær) påpegede at dette er sidste periode i spidsen for klubben.
  4. For anden gang i klubbens historie fik vi kåret årets ÆDGK’er. Tillykke til Torben Schmidt med den finde og meget fortjente udnævnelse.

Året ÆDGK’er – Torben Schmidt