Succesfuld Lyseblå Lørdag 2023

Æ Waders Boys og ÆDGK deltog ved Lyseblå Lørdag – Støt mandens (under)liv 2023. Formålet med dagen var fundraising til fordel for Prostatakræftforeningen, PROPA.

I fællesskab fik vi rejst

12.214kr

til kampen mod prostatakræft

Stærkt gået allesammen!

Kløften DGP 2.0

Samtidigt med fundraising benyttede klubben lejligheden til at officielt indvie en opgraderet version af Kløften DGB. Takket være god støtte fra Sydbankfonden var vi endelig i stand til at renovere banen, så der nu står 9 nye kurve på banen, hvilket har været en ønske fra klubben i en længere periode. Der er også kommet et oversigtskort over banen, så Kløften DGP har aldrig stået skarpere. KÆMPE STOR TAK til Sydbankfonden for støtten til foreningslivet.

ÆDGK siger STOR tak til Sydbankfonden for støtten

Lyseblå Lørdag 2023 – Støtteturnering

Støtteturneringen var første turnering på de nye kurve. Spillerfeltet bestod hovedsageligt af lokale, men der var også deltagelse af spillere fra bl.a. Aarhus og Odense. Deltagergebyret gik ubeskåret til PROPA.

Takket være solid støtte fra flere af klubbens samarbejdspartnere lykkes flere spillere også med at få noget med hjem. Andre måtte selv til lommerne ved den afsluttende støtteauktion.

Sune Svendsen og Trine Knudsen tog sejren i herre- og damerækken. Trine lå faktisk længe samlet nr 2, og sluttede samlet nr 6 i feltet (5 kast bedre end Marcus).

Skarpskytterne (CTP)

Tak til alle deltagere for at skabe en fantastisk stemning og hyggelig dag i Kløften. Og for at støtte et skide godt formål.

Sponsorer

Nyt navn til klubben

Klubbens nye logo

Årets generalforsamling er veloverstået og kan opsummeres ret kort.

 1. Kig på logoet. Nemlig! Klubben hedder nu Æ Disc Golf Klub. I løbet af de seneste år har klubben udviklet og bredt sig udenfor Haderslev. Derfor er det kun naturligt, at vi officielt sløjfer 6100.
 2. Nye folk som suppleanter. Trine Knudsen og Torben Schmidt bliver nye suppleanter til bestyrelsen. John Skovby genopstillede også som suppleant, så nu har vi tre. Ledelsen klubben og faciliteringen af aktiviteterne har aldrig været fordelt på så mange hænder. Der er en kæmpe opbakning fra medlemmerne til arbejdet med disc golf, og det lover ret godt for fremtiden.
 3. Samtlige bestyrelsesmedlemmer genopstillede og blev genvalgt. Formanden (der glimrede ved sit fravær) påpegede at dette er sidste periode i spidsen for klubben.
 4. For anden gang i klubbens historie fik vi kåret årets ÆDGK’er. Tillykke til Torben Schmidt med den finde og meget fortjente udnævnelse.

Året ÆDGK’er – Torben Schmidt

Generalforsamling 2023

Søndag 26. marts kl 12.30

Spejderhytten v. Vojens DiscGolfPark

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Aflæggelse og godkendelse af formandens beretning samt fremlæggelse af klubbens målsætning.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab, budget samt kontingentfastsættelse.
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleant
 10. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen, jvf §3.3.2, skal være bestyrelsen i hænde tre uger inden afholdelse af generalforsamlingen.

Klubben sørger for en forfriskning under mødet.

Der opfordres til at deltage i søndags matchen inden generalforsamlingen. 

Tee-off kl 9.30. Tilmelding på discgolfmetrix.

Vel Mødt

Bestyrelsen

bestyrelsen@dgk6100.dk

Arbejdsdagen – kort fortalt

Kæmpe stor tak til alle de hårdt arbejdende medlemmer på årets første arbejdsdag på banen i Vojens. Til søndagsmatchen stillede 24 spillere op, og de fleste blev efterfølgende og gav en hånd med banen. Æ Waders boys gav gris m brød i pausen, så folk var klar på at give den gas med at gøre banen sæsonklar.

Støt Æ Waders Boys – de støtter klubben

Et af projekterne var langt om længe at sætte en container op ved skuret. Det bliver super at vi endelig har et sted til vores grej på banen. Tak til Kudsk og Nissum for igen at hjælpe det lokale foreningsliv med både opbevaring og etablering.
Containeren skal beklædes med træ, så her får vi brug for en tømrer til at lede of fordele arbejdet. Mon ikke vi kan finde sådan en i klubben 😉

Tak til Kudsk og Nissum

På hul 2 blev der ryddet langs OB-linjen i venstre side af fairway. Nu er der ikke længere noget til at stoppe dit skip, så stay safe. På hul 11 er der ryddet en green på den anden side af stien. Denne skal udelukkende bruges ved turneringer pga sikkerhedshensyn, men det bliver spændende at se, hvor meget sværere hullet bliver med ekstra 30m.

Nyt gul tee etableres på hul 3

Hul 3 er redesignet af sikkerhedsmæssige hensyn. Hvid tee er rykket frem og der er etableret en nyt gul tee nede ved bækken. Hul spilles nu som par 3.

Der er påbegyndt etablering af et nyt hul i skoven efter hul 13. Om det nye kommer til at hedde 13a eller 14 (og så fortløbende herfra), vender vi lige tilbage med. Hullet er ikke klar endnu, men får sin debut til Jysk Vintertour i marts. Hullet er par 3 med længde på 110/84/54 m

Skønne afslører fairway fra hvid tee

Endnu en gang tak til alle for en god dag på vores banen. Sammen rykker vi sgu maks, når vi først får hænderne op af lommerne.

Nyt samarbejde med Disc Tree og SlikEkspressen

Æ Disc Golf Klub 6100 er glade for at kunne præsentere klubbens samarbejdspartner for 2023 – Disc Tree. Klubben var glade for samarbejdet i 2022 og ser frem til endnu et år sammen med Disc Tree som støtte til vores arrangementer.

Meld dig ind i klubben og opnå medlemsfordele ved handel hos Disc Tree.

Klubben fortsætter også det gode samarbejde med SlikEkspressen, der også gennem hele 2022 bakkede op om klubbens aktiviteter.

Æ Disc Golf Klub 6100 takker for støtten og glæder sig til den kommende sæson.