Opstart 2022

Så er vi i sommertid! Sædvanen tro, slutteede vintersæsonen med den årlige generalforsamling inden første onsdagsmatch går løs onsdag d. 31. marts.

Generalforsamling 2022
Efter en runde golf i fantastisk vejr mødte 20 medlemmer frem til den årlige generalforsamling i ÆDGK6100. John Skovby ledte dirigentstokken og ledte os igennem på fornem vis.

Formanden talte under sin beretning kort om medlemsfremgang og medfølgende aktivitetsniveau for klubben. Herefter præsenterede kassereren årsregnskabet og budgettet for sæson 2022. Alt blev godkendt uden sværdslag.

Bestyrelsen var også på valg. Her blev Dennis Thygesen genvalgt som formand. Rasmus Dilling blev genvalgt som kasserer. Michael Schwebs blev genvalgt. Nicolaj P. Johansen er nyvalgt til bestyrelsen. Svend Dahl er nyvalgt til bestyrelsen. John Skovby blev valgt som suppleant.
Klubben siger mange tak til Kenny Jacobsen og Rene Pedersen får deres ihærdige arbejde for os alle sammen gennem en årrække.

Fra venstre: Rasmus Dilling, Michael Schwebs, John Skovby, Svend Dahl, Nicolaj Johansen og Dennis Thygesen

Sæsonopstart 2022
Onsdag d. 30. marts kl 17.30 går vi i gang med sommersæsonen. Tilmeld dig onsdagsmatchen på discgolfmetrix herunder.

Klubtræningen starter efter påskeferien. Onsdag d. 20. april kl 16.30 er første træning. Dennis Thygesen bliver den primære træner.

DFSU Danish Tour 2022
Første store opgave for klubben i denne sæson bliver afholdelse af første afdeling af DFSU Danish Tour 2022. I den forbindelse har vi brug for alle de frivillige, der kan give et nap med i løbet af weekenden. Vi skal primært bruge spottere på udvalgte huller. Latitude64 og Frisbeesport sponsorer en bette erkendtlighed til de frivillige. Meld dig på Facebookgruppen herunder.