OktoberDisc 2017 – INFO

Mojn! Så er der under en uge til tee-off på Starup hede. ÆDGK6100 glæder sig til at velkomme jer alle til den niende OktoberDisc.

Program
08.15
Registrering ved turneringscentrum ved Starup hede. ÆDGK6100 og Frøs Sparekasse giver en kop god kaffe hos Grums, der igen bakker op om morgenhyggen.
08.45 Spillermøde
09.15 1. runde – grupper 1. runde
12.30 Frokost i klubhuset (Kløften – det røde vandtårn)
13.30 Spillermøde
13.45 2. runde – 18 huller efter seedning

Efter præmieoverrækkelsen og aftensmaden håber vi, at mange af jer vil blive til en gang natgolf med spots på 6 kurve. Husk dit GLOW-plastik.

Knæk Cancer
Der vil blive mulighed for at deltage i indsamlingen til Knæk Cancer. Det koster 100kr at være med. DiscConnection, Prodigy og DDGU har sponsoreret fede præmier til lodtrækningen blandt giverne. 

Præmier
Discimport har igen i år sponsoreret lækre præmier til AM-rækken, så her er både gavekort til Discimport og merchandise til alle præmieplaceringerne. Og selvfølgelig den sædvanlige pokal til CHAMP’en.
Til Open- og Dame-rækken er der cool cash til henholdvis top-3 og vinderen.
Der er CTP på begge baner – hul 4 på heden og hul 1 i Kløften.
Og da ingen ÆDGK’er formåede at lave et ACE henover sommeren, sætter vi naturligvis vores ACE-pulje i spil på lørdag. For en gangs skyld er den meget nøjagtigt talt op.

Kørselsvejledning
Fra nord: Afkørsel Haderslev N og drej til venstre. Fortsæt ind i byen og drej til højre på Omkørselsvejen ved andet lyskryds. Drej til venstre ad Ny Erlevvej ved det næste. Fortsæt lige ud gennem to kryds og drej til venstre ad Fjordagervej lige inden de gule blokke på ventre hånd. Fortsæt til Fjordagervej ender. Parker bilen og gå lige ud ad stien mod heden. Drej til venstre ved lågen og fortsæt mod vandet. Tag en kom kaffe og nyd stemningen. Du er nu klar til OD17.
Fra syd: Afkørsel Haderslev S og drej til højre. Ved krydset drejer du til venstre. Fortsæt lige ud gennem rundkørselen. Drej til højre ad Ny Erlevvej ved næste kryds Fortsæt lige ud gennem to kryds og drej til venstre ad Fjordagervej lige inden de gule blokke på ventre hånd. Fortsæt til Fjordagervej ender. Parker bilen og gå lige ud ad stien mod heden. Drej til venstre ved lågen og fortsæt mod vandet. Tag en kom kaffe og nyd stemningen. Du er nu klar til OD17.

Adresse:
Heden: Fjordagervej, 6100 Haderslev
Kløften: Parkering ved skolen på Christiansfeldvej lige ved siden af parken.

Baneinfo
Find caddiebogen med baneinfo på turneringssiden. Starup hede forventes spilbar sent onsdag eftermiddag. Kløften gøre turneringsklar fredag eftermiddag.

ER DU KLAR?

 

HRCI GPHR Certification Braindumps : Global Professional in Human Resource

I have a sentence and then you have to start with one sentence. The two HRCI Certifications GPHR dogs are clear, and the contradiction between Zhao Hongbing and others is due to the full moon wine of Zhao Hongbing s son in August 2001. Anyway, the Feng family s blood is full of violent GPHR Certification Braindumps genes, their GPHR Certification Braindumps violent genes. You have this conscience, the plague will Global Professional in Human Resource come to your house sooner or HRCI GPHR Certification Braindumps later ah ah ah Good Good man The audience applauded more and more. The foot only walked a few steps on the edge of the aluminum basin. In this Dayue Sigong Village, there was nothing in the HRCI GPHR Certification Braindumps past, and there was no rogue.

We printed hundreds of small ads HRCI Certifications GPHR and posted all over the street. Haikou has a good time to earn money for about two or three years. He wished GPHR Certification Braindumps to blast the city of Wuhan and once HRCI GPHR Certification Braindumps closed it http://www.examscert.com/GPHR.html to him. Lzuowen. Com under 27 Towards the rich golden HRCI GPHR Certification Braindumps road 3 mydi did not give Global Professional in Human Resource Li Wei more pressure, she said in a timely manner You please sit.

Su Global Professional in Human Resource Mingyu, I am very contradictory. It seems HRCI GPHR Certification Braindumps that it is still lacking HRCI GPHR Certification Braindumps a broad social background. In this sense, GPHR Certification Braindumps you and Lao Liang s contribution GPHR Certification Braindumps to history are not divided. When she was five years old, HRCI GPHR Certification Braindumps she began to carry the rattan basket. This is the psychological basis behind her ability HRCI Certifications GPHR to sway the blood and tears of her life.