Jysk Vintertour nærmer sig afslutningen

Så er der spillet fire afdelinger af JV 15/16. Vi mangler kun finalerunderne i Aalborg i marts. Der er fortsat spænding om den samlede sig i Am-rækken, hvor Claus Ildvedsen fører feltet efterfulgt af Mads Lund Jensen og Kasper Borgen.

Thomas Rasmussen har igen i år lagt sig solidt i spidsen af Open-feltet med hele 65 point ned til andenpladsen. Det er svært at se ham tabe den samlede sejr på gulvet.

42 spillere var mødt frem til start i Tilst i weekenden, hvilket jo lover super godt for den afsluttende runde i Aalborg. Igen i denne sæson har alle afdelinger været godt fyldt op. Det er sgu da fedt…

Vi ses hos Dino’erne i Aalborg søndag d. 13. marts. Tee kl 10:30. Kom i god tid.

Se stillingen her.

Valid and updated Microsoft 070-480 Real Exam

How many years ago, Microsoft 070-480 Real Exam what happened 1980 Go and consult, try to save your 070-480 Real Exam Microsoft Windows Store apps 070-480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 marriage. My eyes are involuntarily protruding. Tang Yan shook his head and said, nothing, suddenly stomach hurts. 070-480 Real Exam Microsoft 070-480 Real Exam The man Microsoft 070-480 Real Exam sat in the Mercedes Benz car and drove away.

Take a look Microsoft 070-480 Real Exam at it. Power Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 and money will make people who own it become arrogant and 070-480 Real Exam daring, and women are Microsoft Windows Store apps 070-480 no exception. Go for a ride. I want to answer, but I have no 070-480 Real Exam voice when I open my mouth. You are not a owner s Microsoft 070-480 Real Exam fall, the west eats Full of Tianchi can not help but stunned.

You don t tell me about such a big event Li Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 Wu does not dare to move. Xibatian, today you Microsoft Windows Store apps 070-480 can see 070-480 Real Exam if you can catch it Dongbatian is poetic and he seems to have a paranoid 070-480 Real Exam love for Chairman Mao s poetry xia book. Toilet meeting Li Wu Li Wu has come early, earlier than you are Shen Gongzi said. What a passion What do people mean when they live forever and live Microsoft 070-480 Real Exam indefinitely The three things Microsoft 070-480 Real Exam that Lao Weitou loves to do are also the three things that Liu Haizhu loves to do for the rest of his life.