Jysk Vintertour 1415 sætter ny rekord

Med 41 fremmødte og 10 nye ansigter på JV 1415 til afdeling #4 i Tilst er det samlede antal deltagere i denne sæson nu oppe på 67, hvilket er ny rekord. Tak til alle spillere derude for den store opbakning, og tak til TD’er og JV-centralkomitéen for indsatsen.

JV_tilst

Am-rækken fik en ny vinder igen. Denne gang vandt Martin Therkelsen efter en tæt dyst med Simon Hald og Claus Ildvedsen. Spillerne måtte i omspil for at afgøre turneringen. Stillingen i toppen af det samlede felt er helt åbent inden sidste afdeling i Aalborg d. 8. marts. Claus Ildvedsen topper listen foran Simon Hald og Joakim Vestergaard, men kun 15 point, dvs 3 placeringer, skiller dem ad. Der er lagt i kakkelovnen til en spændende afslutning i Aalborg.

I Open-rækken var det business as usual, da Thomas Rasmussen igen vandt i overlegen stil. Han har nu vundet samtlige afdelinger i indeværende sæson, og det kan være svært at se, hvem der kan slå ham i sidste afdeling. Mikael Birkelund og Christian Madsen tog sig af  henholdsvis anden og tredje pladsen. Den samlede stilling har dog bevaret en smule spænding inden sidste runde. Christian Madsen har et lille forspring ned til tredjepladsen, hvor Nicolai Hedevang ligge skarpt forfulgt af Jakob Burchart.

Resultater og samlet stilling

Se Martin Frederiksens billeder på Facebook og Claes er snart klar med sin beretning.

PMI PMP Question Description Online Shop

We sit SISU.Rumble of rumbling ah I am happy Little PMI PMP Question Description shadow You see SISU opened Rumbling thundered, you do not like to listen to the Project Management Professional voice PMI PMP Question Description of SISU open it Xiao Ying then looked at me with PMP PMP his eyes open. This PMP Question Description is not http://www.passexamcert.com my surprise.The reputation of the bird of our kobold battalion is known by all armies, as long as it is the army cadres in our military region. I still have to salute them because they are squad leaders.Then I took a long step towards a PMI PMP Question Description small square in PMI PMP Question Description front of a wall filled with words.

Ask her, she said so, did not give up, no progress, no hope.Show children contact with PMI PMP Question Description college students, was her son for no reason in opposition, several confused two adults can not get off the stage. Three women take the taxi into the show first child Project Management Professional s house.Show children accompany Rui Juan sister in law sitting in the living room to talk, put a bunch of keys to pay celadon, assigned her to open that lock, get into that bag file, and then PMP Question Description remove the card that she went down to take ten thousand dollars Bring, and then return to the house of Yang Zhigang Xiaoqin son. Kacha broken the line.Shares, stocks, stock market, what is it Just as he watches TV, it is unclear what this thing has PMI PMP Question Description to do with his small buyer. It was a clean Renminbi.Every dollar bill was innocent.There can always be something that is not strong enough PMP PMP to make her uneasy and terrified. They reached PMI PMP Question Description a tacit agreement, this time, the boss can only be in the hall, not allowed to enter the bedroom, and most of them have customers in the daytime hours. Are you jealous of drooling You told her, is not there a leg In the face of Rui Juan s interrogation, Jiacheng confession, the hostel has a total of three female baby, in addition to the height of fat and thin, I can generally get clear, but really did not see which beautiful Is not your line No, maybe when I was away, Zhigang went to me and they PMP Question Description hooked up.

Seeing this scene, I PMI PMP Question Description saw the cold side PMP Question Description of Mr. When they sneaked PMI PMP Question Description ashore, they found PMI PMP Question Description that the location was already in Fujiazhuang. In the face of the only enemy in this life, she can say that she can do it. Shame made Project Management Professional me afraid to look up, and looked down at the cup PMI PMP Question Description and saucer under the eyes. Originally worth 50,000 mu of land, he approved you 5,000 mu, and approved PMP PMP you one hundred mu and one thousand mu.