Generalforsamling 2020

Klubben har netop afholdt sin årlige generalforsamling.

ÆDGK6100 siger mange tak til Mikkel Zeeb for sit virke i bestyrelsen, og varmt velkommen i bestyrelsen til René Pedersen.

Det blev besluttet at hæve kontingentet fra 2021, således at et aktivt medlemskab koster 300kr og et passivt 100kr.

how can my chihuahua corgi lose weight, kim kardashian weight loss pills quick trim, can u lose weight eating soup, thigh weight loss workouts, where can i buy appetite suppressants, face sagging after weight loss, how do i format a weight loss chart in excel, lose weight caclulator, cocaine weight loss reddit, how to lose weight around your waistinoneday, taking measurements weight loss, workout for beginners to lose weight wown, weight loss super fast pills for men, center for weight loss lexington ky, how are diet pills harmful scholarly, will not taking vitamins after sleeve surgery halt weight loss, cityline weight loss challenge 2019 meal plan, full pill, fruta planta diet pills recall, are probiotics recommended for weight loss, three day diet plan for weight loss, how much protein in one day to lose weight, how much weight do you lose when you have a baby, super hd cellucor weight loss, drinking alcohol while taking fat burning pills, keto recipes 3 egg yolks, protein smoothie recipes keto, red clover benefits weight loss, most effective but safe diet pills, fast weight loss detox drinks, healthy snack weight loss,