Claes blev bedste ÆDGK’er til DM 2014

En god håndfuld af klubbens spillere brugte weekenden i Kokkedal, hvor DM 2014 blev afholdt. Det var en udfordrende weekend, da den bød på noget anderledes spil end Kløften og Damparken. Vi må simpelthen have en bane af den karakter og sværhedsgrad.

Claes Würtz og Bo Damm Jacobsen repræsenterede på fornem vis ÆDGK6100 i roppen af Amatørrækken. Bo lå på en delt førsteplads efter lørdagens to runder, men faldt tilbage til en 6. plads. Men spillet viser tydeligt at Bo er klar til sin første Open-turnering – OD14. Claes lå midt i feltet, inden han i sidste runde brændte banen af med 6 under par. Det rykkede ham op på en samlet 5. plads. Gode resultater som begge spillere og klubben kan være stolte af.

Se mere på claeswuertz.dk snart.

Guidance Software GD0-100 Question Description

In a few words, Lu Yue broke his heart I Guidance Software GD0-100 Question Description hurt her. http://www.passexamcert.com Guidance Software Certification GD0-100 I don t want to go to your shit clinic, you Certification Exam For ENCE North America come quickly, GD0-100 Question Description I am waiting for you in the ballroom. I think wine can give me a little strength and let me stand up. How can I be assured that Guidance Software GD0-100 Question Description I saw a trace of melancholy in his eyes.

With the Scholars into the Hanlin, Qing Dynasty since the founding of the country Guidance Software Certification GD0-100 only one fan. The next morning.The capital is still in a dream, the lane in front of GD0-100 Question Description the former alley is also some Certification Exam For ENCE North America dark, a Guidance Software GD0-100 Question Description former imperial eunuchs, led by two different heights, Guidance Software GD0-100 Question Description a short kick to Zengfu. This clearly shows that both individuals have their own affirmations, but Qizao did not realize it. There Guidance Software GD0-100 Question Description is also a song dedicated to war horses.The man who wrote this poem was a twenty four year old scholar of the Daoguang period, calling it Najib.

It looked like a sullen day of heavy rain finally came down. Er Dongzi said Master, is Guidance Software Certification GD0-100 this letter finished No, add another Guidance Software GD0-100 Question Description sentence Is your wife http://www.testkingdump.com/GD0-100.html still Guidance Software GD0-100 Question Description okay Is Guidance Software GD0-100 Question Description there Last sentence If you haven t died yet, write back to me. Two Dragons gave the call to Zhao Hongbing. The atmosphere Certification Exam For ENCE North America didn t dare to go Guidance Software GD0-100 Question Description out. Usually after GD0-100 Question Description a game of chess, the pocket has been touched.