Aktivitetsplan juni

Vi får travlt i juni måned, men på den gode måde. Der skal etableres en sommerbane hos Benniksgaard ved Gråsten og gøres reklame for sporten i Aabenraa. Dertil kommer arrangementer og klubaftner. Her er en oversigt over den næste måned.

Onsdag d. 13. juni: Kløften tages ned og køres til Benniksgaard. Vi mødes hos Benniksgaard kl 19. Banen sættes op og vi tester med en runde eller to. Dennis medbringer Kløften.

Lørdag d. 16. juni kl 13: Opstartsarrangement på Benniksgaard. Vi skal demonstrere spillet og følge interesserede rundt på banen.

Onsdag d. 20. juni kl 19: Intro til disc golf i Høje Kolstrup, Aabenraa. Mobile kurve sættes op og der kigges på (forhåbentligt) kommende banedesign.

Fredag d. 22. juni kl 14.30: Arrangement i Damparken for en stor flok fra Aabenraa kommune. Schwebs er tovholder og skal bruge frivillige hænder.

Lørdag d. 23. juni kl 14.30: Arrangement i Vojens. Dennis er tovholder.

Søndag d. 24. juni kl 10-13: Intro til disc golf i Høje Kolstrup, Aabenraa. Schwebs er tovholder. Jo flere frivillige hænder vi kan mestre, jo bedre.

Onsdag d. 27. juni kl 18.30: Klubaften i Damparken

Onsdag d. 4. juli kl 18.30: Klubaften i Damparken

Lørdag d. 7. juli: Oprydning i Kløften for festivalgængerne. Lücke er tovholder.

Dertil kommer nogle aftener, hvor vi gerne skulle barbere skoven og engen i Gram. TBA.

Fortsat god sommer

formanden

Cisco 300-070 Certification Braindumps Is Updated Daily

Although Alian and Huang Jian moved away, they also retained this room on the second floor of No. The 300-070 Certification Braindumps Cisco 300-070 Certification Braindumps US factory CCNP Collaboration 300-070 director is in another office at the other Cisco 300-070 Certification Braindumps Cisco 300-070 Certification Braindumps end, and we rarely see Implementing Cisco IP Telephony & Video, Part 1(CIPTV1) it. He is poor and knows Cisco 300-070 Certification Braindumps the value 300-070 Certification Braindumps of one million Hong Kong dollars.

She also thinks http://www.examscert.com/300-070.html she is a cheaper. I am discouraged. Everyone knows that he is thinking about a hand, but what 300-070 Certification Braindumps this hand means is the key to the problem. In summary, there are roughly the following views 1. So he abandoned us and then thought Perfect or perfect, complex or complex is perfect One on one change is good, but is one on one change is too rough and monotonous If you can find another Niu Changshun CCNP Collaboration 300-070 and Niu Changfu and their sisters, can you not find the third or fourth Niu Changshun and Niu Changfu and their sisters Implementing Cisco IP Telephony & Video, Part 1(CIPTV1) One on one exchange can be established, Zhang San changed to Li Sijia, Li Si changed to Zhang Sanjia, how can it not be developed into Wang Wu Let Zhang San s younger sister go to Li Si s home, let Li Si s sister go to Wang s family, and let Wang s sister go to Zhang San s Cisco 300-070 Certification Braindumps house. It s Cisco 300-070 Certification Braindumps like when you see that the bloated Cisco 300-070 Certification Braindumps Lu Guihua suddenly misses the laughter of her 19 year old silver bell after 30 years, it s like a female rabbit with two children in Paris suddenly regrets being a girl.

The thin Gong lawyer gave a long sigh. Especially at night, the two Implementing Cisco IP Telephony & Video, Part 1(CIPTV1) people who Cisco 300-070 Certification Braindumps went to bed and slept were rubbing the affected part against the lamp. After CCNP Collaboration 300-070 Cisco 300-070 Certification Braindumps the month, Fu Dazhi sat Cisco 300-070 Certification Braindumps down and 300-070 Certification Braindumps sighed softly.