17.547 kast senere…

Tak for en fantastisk Jysk Vintertour 14/15. Vi var i denne Sæson 71 deltagere (AM 45 deltagere, Open 26 deltagere). Samlet på JV 14/15 har vi været 178 startende. (AM 106 startende, Open 72 startende). Vi har i fællesskab brugt 17.547 kast, her er ikke medregnet omspil, CTP i stedet for ACE, DNF, opvarmnings/øve kast og trænings kast op til afdelingerne det giver Æ`snit på 98,6 kast. Der var 14 af os der nåede at deltage ved alle 5 afdelinger og flest var vi i Ørsted med 48 deltagere. (Kragelund 28, Esbjerg 30, Tilst 39 og Aalborg 33) I den forbindelse stort tak til dagens TD Kristian Engsig-Karup og endnu en high five til alle JV 14/15 TD´er. 

I den samlede stilling er det i Open Thomas Rasmussen der med samlet 365 point vinder. Her skal der nævnes, at han i dette års udgave af JV er ubesejret, stort tillykke med Æ`sejer og super godt spillet. På anden-pladsen har vi med 260 point Christian Madsen, og på 3 pladsen Nicolaj Hedevang Nielsen med 240 point.
ThomasRasmussen

I AM har vi på førstepladsen, med 475 point Joakim Vestergaard, tæt efterfulgt af Claus S. Ildvedsen med 470 point og på 3 pladsen, ÆDGK6100´s egen Michael Lücke med 420 point.
Joakim Vestergaard

Det har været en fornøjelse at være på banerne med jer, og vi ser frem til årets turneringer og glæder os til næste omgang.

Samlet stilling og resultater JV 14/15

Microsoft 070-483 Exam : Programming in C#

Microsoft Windows Store apps 070-483 After a Programming in C# moment, Jiang Aimin returned 070-483 Exam Microsoft 070-483 Exam home, Microsoft 070-483 Exam and she opened the door lightly and rushed in. If you ask me, I Microsoft Windows Store apps 070-483 Exam will go. Zoe said, pumping his nose. Most girls will change, I prefer girls to have something to say.

Sun Dawei must have received a Microsoft 070-483 Exam call from Li Wu We and Zhang Yue are from Microsoft 070-483 Exam small to big, Microsoft Windows Store apps 070-483 now Zhang 070-483 Exam Yue is gone, you are with Zhao Hongbing. I am sure I will not go out, certainly not. Read Microsoft 070-483 Exam Quick read Huang Zhonghua unscrupulously took out a stack of letterheads from his pockets, and opened the letterhead without hesitation. I am sure I will not 070-483 Exam lie down and die. I said that I made Programming in C# a lot of money.

He was on the map and my brain was suddenly blown away.On the 070-483 Exam other end, Microsoft 070-483 Exam I ran in the direction of only 3 Programming in C# km away from the General Hospital. We are Microsoft Windows Store apps 070-483 all covered, why Kobold high school squadron withdrawal, we withdraw, put good in his pocket. I do not Microsoft 070-483 Exam know whether other brigades or airborne forces have done so, but this is what I saw firsthand. Love it.Are you happy Are Microsoft 070-483 Exam you awake I do not know.You have not come.I know, I really hurt your heart.