Klubmesterskab 2023

Klubmesterskab 2023 afvikles lørdag den 10. juni i Vojens Discgolf Park

I år spilles der 2 runder fra gul tee. Spilleren med den laveste score kan herefter kalder sig Klubmester. 🥇🥈🥉

Efter 2. runde afvikles Klubbens længste. 💪

Til alle dem som ikke har fået nok disc golf, spiller der par golf om aftenen.

Der vil på dagen være CTP præmier på alle banens par 3 huller.

Der vil være præmier at vinde fra: Tyrstrup Kro, Aabenraa LIVE, Disctree, Innova, Prodigy, Sinful, SlikEkspressen, Thomas Lindharth, Mariannes Blomster, Schwebs INK.

ÆDGK byder på morgenmad og aftensmad. Husk at medbringe frokost, da der ikke er afsat tid til mad shopping.

Programmet er som følger:

Kl. 08.30 – registrering og morgenmad.

Kl. 09.00 – spillermøde.

Kl. 09-15 – 1. runde.

Kl. 13.00 – 2. runde.

Kl. 16.30 – klubbens længste.

Efterfulgt af aftensmad og præmie overrækkelse. 🏆

18.30 – Par golf.

Efterfulgt af mere præmie overrækkelse. 🏆

Sidste års klubmester Anders Vu(h) Pontoppidan og andenpladsen Jesper Jensen(v)

Succesfuld Lyseblå Lørdag 2023

Æ Waders Boys og ÆDGK deltog ved Lyseblå Lørdag – Støt mandens (under)liv 2023. Formålet med dagen var fundraising til fordel for Prostatakræftforeningen, PROPA.

I fællesskab fik vi rejst

12.214kr

til kampen mod prostatakræft

Stærkt gået allesammen!

Kløften DGP 2.0

Samtidigt med fundraising benyttede klubben lejligheden til at officielt indvie en opgraderet version af Kløften DGB. Takket være god støtte fra Sydbankfonden var vi endelig i stand til at renovere banen, så der nu står 9 nye kurve på banen, hvilket har været en ønske fra klubben i en længere periode. Der er også kommet et oversigtskort over banen, så Kløften DGP har aldrig stået skarpere. KÆMPE STOR TAK til Sydbankfonden for støtten til foreningslivet.

ÆDGK siger STOR tak til Sydbankfonden for støtten

Lyseblå Lørdag 2023 – Støtteturnering

Støtteturneringen var første turnering på de nye kurve. Spillerfeltet bestod hovedsageligt af lokale, men der var også deltagelse af spillere fra bl.a. Aarhus og Odense. Deltagergebyret gik ubeskåret til PROPA.

Takket være solid støtte fra flere af klubbens samarbejdspartnere lykkes flere spillere også med at få noget med hjem. Andre måtte selv til lommerne ved den afsluttende støtteauktion.

Sune Svendsen og Trine Knudsen tog sejren i herre- og damerækken. Trine lå faktisk længe samlet nr 2, og sluttede samlet nr 6 i feltet (5 kast bedre end Marcus).

Skarpskytterne (CTP)

Tak til alle deltagere for at skabe en fantastisk stemning og hyggelig dag i Kløften. Og for at støtte et skide godt formål.

Sponsorer

Nyt navn til klubben

Klubbens nye logo

Årets generalforsamling er veloverstået og kan opsummeres ret kort.

 1. Kig på logoet. Nemlig! Klubben hedder nu Æ Disc Golf Klub. I løbet af de seneste år har klubben udviklet og bredt sig udenfor Haderslev. Derfor er det kun naturligt, at vi officielt sløjfer 6100.
 2. Nye folk som suppleanter. Trine Knudsen og Torben Schmidt bliver nye suppleanter til bestyrelsen. John Skovby genopstillede også som suppleant, så nu har vi tre. Ledelsen klubben og faciliteringen af aktiviteterne har aldrig været fordelt på så mange hænder. Der er en kæmpe opbakning fra medlemmerne til arbejdet med disc golf, og det lover ret godt for fremtiden.
 3. Samtlige bestyrelsesmedlemmer genopstillede og blev genvalgt. Formanden (der glimrede ved sit fravær) påpegede at dette er sidste periode i spidsen for klubben.
 4. For anden gang i klubbens historie fik vi kåret årets ÆDGK’er. Tillykke til Torben Schmidt med den finde og meget fortjente udnævnelse.

Året ÆDGK’er – Torben Schmidt

Generalforsamling 2023

Søndag 26. marts kl 12.30

Spejderhytten v. Vojens DiscGolfPark

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Aflæggelse og godkendelse af formandens beretning samt fremlæggelse af klubbens målsætning.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab, budget samt kontingentfastsættelse.
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleant
 10. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen, jvf §3.3.2, skal være bestyrelsen i hænde tre uger inden afholdelse af generalforsamlingen.

Klubben sørger for en forfriskning under mødet.

Der opfordres til at deltage i søndags matchen inden generalforsamlingen. 

Tee-off kl 9.30. Tilmelding på discgolfmetrix.

Vel Mødt

Bestyrelsen

bestyrelsen@dgk6100.dk