INFO Jysk Vintertour

Vi må desværre meddele endnu et par ændringer på banen til søndagens afslutning på JV 2019/20 i Vojens.

Hul 13 bliver kortere og spilles som par 4 til et alternativ kurv – se billede herunder. Dertil er der trukket en OB-linje bag kurven – se caddiebog.

Hul 14 må vi desværre også gøre kortere, da tee står under vand endnu – se billede herunder. Desuden er der en del vand på dele af fairway, hvorfor vi spiller hullet som par 3 fra venstre side af eksisterende fairway – se caddiebog.

Men hold da op hvor vi glæder os til at se jer allesammen på søndag. Det bliver en god afslutning på vintersæsonen. Programmet står i caddiebogen. Vel mødt!

new you drops cbd, what do you do with cannabis oil, does cbd show on drug test, cbd oil and dementia, side effects of hemp cbd oil, weed definitions, third coast chiropractic, lowell smokes cbd review, cbd for tumors, open vape cbd oil review, testicular torsion, your cbd store southington ct, cbd hemp oil for equines, form and function type 1, cbd oil for men, cbd 86th street, cbd crystalline effects, how quickly does cbd work, stores and hat sell cbd oil in texas, copaiba vs cbd doterra, cbd oil hair regrowth, how long is cbd oil in your system, cbd oil blog, nature made multi complete softgels, how to do cbd oil, cbd oil and liver enzymes, health food shop melbourne cbd, cbd gummies rochester ny, purchase cbd oil online, apartments in perth cbd, cbd christian, cell isolate cbd oil, american indican cbd, smart organics cbd oil review, cbd oil effects on cancer, marijuana massage oil, oc md golf packages, cbd honey sticks 10mg, cbd oil amounts, contraindications for cbd oil and sinemet, brain candy supplement reviews, does cbd lower heart rate, live green hemp gummies review, flawless cbd, therapeutic effect, cbd for gout pain, cbd oil legal states 2018, cbd vape juice brands,