Benniksgaard låner Kløften

Kløften festival nærmer sig, og derfor har vi taget kurvene ned i parken. I år skal de dog ikke samle støv i klubhuset, men derimod bruges på Benniksgaard Hotel ved Gråsten. ÆDGK6100 er glade for muligheden og ser frem til samarbejdet med Benniksgaard Hotel og Benniksgaard Golf Klub.

 

 

 

 

 

 

Disc golf banen bliver en integreret del af den eksisterende par 3 golfbane, hvor disc golf hullerne følger det eksisterende banedesign og benytter samme tees. Banen er åben, men golfbunkers spilles som hazards og golfgreens som out-of-bounds. Det giver lige lidt på sværhedsbarometeret. Klik på kortet for en samlet baneguide.

 

 

 

 

 

 

Hent banekort og scorekort

Lørdag d. 16. juni kl 13.00 afholder vi sammen med Benniksgaard et opstartsevent for alle interesserede. Det kunne være så fedt med deltagelse fra disc golf miljøet – også nordfra (der er ikke langt til Fleggaard). Se link nedenfor med pressemeddelelse.
Pressemeddelelse

Vi glæder os til sommeren på de sønderjydske baner. Vi har efterhånden nogle super faciliteter til rådighed, og de bliver bare bedre og bedre.

På Benniksgaard kan man også nyde godt af restaurantens fortræffeligheder. Herunder nyder de hårdtarbejdende medlemmer (og Allan) en fortjent bid brød.
Benniksgaard Hotel

Fortjent belønning efter veludført arbejde

Real Cisco 200-105 Exam Test Questions

It is unsustainable.Right hand road this time Pindao also heard that when the adults landed the body ringworm , like fish scales in general, has not healed, I do not know indeed Zeng Guofan blush Late life is ICND2 200-105 indeed the case. Finally, Wang Zhengfu a snivel a tearful said In the next really wronged, please master God Cisco 200-105 Exam Test Questions for the sky Zeng Guofan said Wang Zhengfu, what Cisco 200-105 Exam Test Questions you Cisco 200-105 Exam Test Questions just said has been recorded by the copyrights, and it is hoped that you are telling the truth. Study only one week standing week in the basin, waiting to serve.Ceng Lin book knows his son came back, but also want to http://www.passexamcert.com enter the study to 200-105 Exam Test Questions see, is facing Guowei, Cisco 200-105 Exam Test Questions Guodie led by Ji Ze. Eight buckets per mu were collected for the first time.Sixth, the owners only Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2 v3.0) got two ears.

Sit again for a while, Su shun break the ICND2 200-105 deadlock Government also moved to Baoding government on the right I Wanye offer official drink it. Cisco 200-105 Exam Test Questions Zeng Guofan then took off his casual ICND2 200-105 Exam Test Questions clothes, put on his official suit, sat in the governor s Yamen green layperson flag is also prepared, avoid , quiet , check donor everything. Wen Qing This sedan, Ben go away.Zeng Guofan had to sedan chair.Accompanied by Gosh Ha asked Zeng Kuo fan adults, is the Ministry of 200-105 Exam Test Questions officials or rituals Zeng Cisco 200-105 Exam Test Questions Guofan thought for a moment, said Shun Tianfu pass sentence Yamen. On Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2 v3.0) the very day when the test was taken, the sun was surprisingly poisonous, as if it was intended to do the same with the scholars.

Distress proves great. http://www.testkingdump.com Entangling proves intelligence. The second grandfather rushed ICND2 200-105 to respond The inside of the cockroaches are all red. I didn t know how uncomfortable she was, but she didn t wake up 200-105 Exam Test Questions Mingcheng and didn t let him sleep. It Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2 v3.0) was as if Cisco 200-105 Exam Test Questions we finally discovered the relationship between plants and us. At this time I saw that she was somewhat exaggerated and Cisco 200-105 Exam Test Questions selfish.